Merke- og planleggingsdager

Juli 2018

30.

Planleggingsdag

August 2018

30.

Vi feirer barnehagen 20 års jubileum. Innbydelse kommer.

September 2018

10.

Foreldremøte

Oktober 2018

18.-19.

Planleggingsdager. Kanvas har storsamling for alle ansatte.

Desember 2018

21.

Lysfrokost

Januar 2019

2.

Planleggingsdag

Mars 2019

26.

Foreldremøte

April 2019

12.

Påskefrokost

Mai 2019

22.

Kanvasfestivalen

31.

Planleggingsdag

Juni 2019

14.

Planleggingsdag

19.

Avslutning for skolestartere