Merke- og planleggingsdager

September 2021

3.

Planleggingsdag

6.-9.

Foreldremøter avdelingsvis

Desember 2021

27.-30.

SU har vedtatt redusert åpningstid

Januar 2022

3.

Planleggingsdag

Mai 2022

27.

Planleggingsdag

Juni 2022

1.

Kanvas-festivalen

14.

Skolestarteravslutning

16.-17.

Planleggingsdag