Merke- og planleggingsdager

Juni 2022

15.

SU-møte

September 2022

1.

Foreldremøte

8.-9.

Planleggingsdager

Oktober 2022

24.

Mangfoldfest med foreldre

Desember 2022

1.

Lysfest med foreldre

9.

Nissefest for barna

15.

Julebord for barna

27.-30.

Redusert åpningstid 8-15.30

Februar 2023

16.

Karneval

Mars 2023

31.

Påskefrokost med foreldre

Mai 2023

16.

17.mai-markering

Juni 2023

6.

Sommerfest

8.-9.

Planleggingsdager

Juli 2023

10.-30.

Sommerstengt