kanvas38_MidRes
kanvas31_MidRes
kanvas48_MidRes

Vår visjon og mål

Barnehagens visjon: Barnet som likeverdig medborger.

  1. Vi legger vekt på barnet som borger og medlemmer i samfunnet.
  2. Vi vil stimulere den enkeltes medfødte og iboende nysgjerrighet og skaperevne.
  3. Vi viser respekt og toleranse for det enkelte menneskes kultur, frihet og behov.

 

Barnehagens mål:

  1. Vi skal vise barnas læringsprosesser gjennom pedagogisk dokumentasjon.
  2. Voksne skal være nysgjerrige og skapende med utgangspunkt i barnas interesser.
  3. Alle blir sett, hørt og respektert.

 

Vårt verktøy for å sikre et godt synlig læringsmiljø er pedagogisk dokumentasjon. Vår arbeidsmetode er temaarbeid.