kanvas46_MidRes
kanvas52_MidRes
sang

Pedagogisk dokumentasjon

Pedagogisk dokumentasjon

Pedagogisk dokumentasjon er vårt arbeidsverktøy i barnehagen. Dokumentasjonen skal først og fremst være for barna, men også for deres foreldre. Dokumentasjon skal synliggjøre barnas medvirkning i hverdagen, deres læringsprosesser i temaarbeidet og deres strategier for å lære. Den skal synliggjøre prosessen fra en ide til ny kunnskap.

Dokumentasjonen blir hengt opp på veggene og senere satt inn i barnets perm. På denne måten blir læringsprosessene synlig for barna, foreldre, personalet og andre som kommer inn i barnehagen.

I tillegg til å synliggjøre barnas læringsprosess og deres strategier for å lære, bruker personalt dokumentasjon som verktøy for å evaluere og reflektere over det pedagogiske innholdet og for å planlegge det videre arbeidet i barnehagen. Personalet bruker også dokumentasjonen til å reflektere over egen praksis og væremåte.

•Målet med dokumentasjonen er at barnet skal kjenne igjen og lære seg sine metoder for å lære.